> ادبیات

صد هزاران آفرین جان آفرین پاک را (امیرخسرو دهلوی )

1394/3/11 بازدید: 868
ابوالحسن امیرخسرو دهلوی شاعر و عارف نامد ...
صد هزاران آفرین جان آفرین پاک را (امیرخسرو دهلوی )

در غروبی ابدی

1394/2/23 بازدید: 888
در غروبی ابدی شعری زیبا از فروغ فرخزاد
در غروبی ابدی

لطفا کتاب هایتان را در اتوبوس و مترو جا بگذارید!

1394/1/20 بازدید: 773
کتاب‌های‌تان را در مکان‌های عمومی جا بگذ ...
لطفا کتاب هایتان را در اتوبوس و مترو جا بگذارید!

واکنش جالب پائولو کوئیلو به فروش غیرقانونی آثارش

1393/12/26 بازدید: 815
نویسنده رمان معروف کیمیاگر ظاهراً با کپی ...
واکنش جالب پائولو کوئیلو به فروش غیرقانونی آثارش

روزنامه گاردین از فیلم"محمد رسول الله" نوشت!

1393/12/4 بازدید: 824
فيلم جديد مجيد مجيدی که در تهران جلوی دو ...
روزنامه گاردین از فیلم"محمد رسول الله" نوشت!

1 دسته بندی مطالب