> ضرب المثل

اگر خدا بخواهد همه را یکسان می کند !

1395/5/6 بازدید: 714
این مثل را وقتی می گویند که یکی مال ثروت ...
اگر خدا بخواهد همه را یکسان می کند !

داستان ضرب المثل پالان ندیده

1395/5/6 بازدید: 794
عبارت پالان ندیده در مواردی به کار می رو ...
داستان ضرب المثل پالان ندیده

ضرب المثل مشک آن است که خود ببوید،نه آنکه عطار بگوید

1394/5/15 بازدید: 1880
رفتار هرکس باید معرف و بیانگر فضایل و من ...
ضرب المثل مشک آن است که خود ببوید،نه آنکه عطار بگوید

چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است

1394/4/7 بازدید: 1144
در انفاق کردن اطرافیان و نزدیکان بر دیگر ...
چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است

ضرب المثل کلاهش پس معرکه است

1394/2/29 بازدید: 1095
این ضرب المثل ناظر برشخصی است که در امور ...
ضرب المثل کلاهش پس معرکه است

بادآورده

1394/1/9 بازدید: 922
بادآورده

ضرب المثل های ژاپنی

1394/1/9 بازدید: 924
ضرب المثل های ژاپنی

آش نخورده و دهن سوخته

1394/1/9 بازدید: 630
آش نخورده و دهن سوخته

ضرب‌ المثل‌ های جالب از سراسر دنیا(1)

1393/12/25 بازدید: 617
ضرب‌ المثل‌ های جالب از سراسر دنیا
ضرب‌ المثل‌ های جالب از سراسر دنیا(1)

ضرب المثل های آلمانی

1393/12/12 بازدید: 845
ضرب المثل آلمانی : گاهی دروغ همان کار را ...
ضرب المثل های آلمانی

ضرب المثل تجارت بوق حمام

1393/12/1 بازدید: 649
در زمان های قدیم بازرگان ثروتمندی زندگی ...
ضرب المثل تجارت بوق حمام

1 دسته بندی مطالب