راهنمای پرداخت
- روش های پرداخت


1-کارت به کارت از طریق دستگاه های خود پرداز
2-کارت به کارت از طریق سایت بانک مربوطه
3-واریز وجه در شعبه
4-انتقال اینترنتی از طریق شماره حساب یا شماره شبا

- پس از پرداخت به این روش شما باید مشخصات پرداخت را "ثبت" نمایید تا بررسی و تایید شود.

برای "کارت به کارت از طریق سایت بانک" میتوانید به هر کدام از لینک های زیر مراجعه نمایید: 

- شماره حساب


بانک مقصد شماره کارت شماره حساب شماره شبا صاحب حساب
انصار 6273-8110-3088-5286   محمد معنوی
ملت 6104-3379-3869-6802 1734660056 IR70 0120 0100 0000 1734 6600 56 محمد معنوی

دسته بندی مطالب